fbpx

Regulamin

REGULAMIN POBYTU W OBIEKTACH „TYBET- domki i apartamenty”

§1
Dokonując rezerwacji Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Wszelkie uzgodnienia muszą zostać ujęte w mailowym potwierdzeniu pod rygorem nieważności.Zarezerwowany termin jest wiążący dla obu stron-tj. zwroty pieniężne nie przysługują.

Koszt pobytu ustalany jest indywidualnie dla Klienta i uzależniony jest od rodzaju obiektu, długości pobytu, terminu i liczby osób. W cenie pobytu otrzymują Państwo: zakwaterowanie, bieliznę pościelową, drewno do kominka, media, parking niestrzeżony, ręczniki na życzenie.

§2
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Wszystkie formalności związane z zameldowaniem i rozliczeniem za cały pobyt należy załatwić w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy (płatność tylko gotówką).

Nie prowadzimy Recepcji dlatego bardzo prosimy o kontakt min. 2 h przed przyjazdem.

§3
W obiektach mogą przebywać tylko osoby zameldowane u nas. Pracownik lub ochrona ma prawo do wejścia na domek/apartament i zweryfikowania liczby osób. Każda osoba niezameldowana płaci karę umowną 200zł za każdą dobę.

Właściciel zastrzega sobie prawo do uzasadnionej interwencji, wezwania Policji, ochrony oraz do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej opłaty w przypadku, zakłócania ciszy nocnej: 22:00-6:00, naruszania spokoju lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzeganie norm współżycia między ludźmi.

§4
Klient zobowiązany jest podczas odbioru kluczy zapoznać się ze stanem domku/apartamentu, uwagi co do stanu obiektu tj. uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast.

Klient odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu.

Klient zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku/apartamentu w stanie zastanym inaczej zostanie naliczona opłata za sprzątanie (200-300 zł). Za pozostawione rzeczy w domku, oraz samochody nie ponosimy odpowiedzialności.

§5
W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Korzystając z kominka prosimy o ostrożność, nie dopuszczać do nadmiernego nagrzania i pozostawiania ognia w kominku na noc i podczas wyjścia z domu. Wychodząc z domku należy sprawdzić, czy urządzenia zostały wyłączone, a okna i drzwi zamknięte.

§ 6
W DNIU ZAKOŃCZENIA POBYTU ZABRONIONE JEST OPUSZCZANIE OBIEKTU PRZED SPRAWDZENIEM GO PRZEZ PRACOWNIKA/WŁAŚCICIELA.

Zdanie domku nie wyklucza odpowiedzialności Klienta za szkody ukryte.

§7
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, sytuacje losowe spowodowane zjawiskami atmosferycznymi i żywiołami takimi jak: ewentualny brak wody, prądu, dostępu do Internetu.

§8
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Życzymy udanego pobytu i zapraszamy ponownie!