fbpx

Regulamin

REGULAMIN POBYTU W OBIEKTACH „TYBET- domki i apartamenty”
REGULAMIN POBYTU W OBIEKTACH „TYBET- domki i apartamenty”
 
 
§1
Dokonując rezerwacji Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Wszelkie uzgodnienia muszą zostać ujęte w mailowym potwierdzeniu pod rygorem nieważności.
Zarezerwowany termin jest wiążący dla obu stron-tj. zwroty pieniężne nie przysługują.
Koszt pobytu ustalany jest indywidualnie dla Klienta i uzależniony jest od rodzaju obiektu, długości pobytu, terminu i liczby osób. W cenie pobytu otrzymują Państwo: zakwaterowanie, bieliznę pościelową, drewno do kominka, media, parking niestrzeżony, 1 ręcznik na osobę – tylko na życzenie (zniszczenie lub zgubienie ręcznika spowoduje naliczenie opłaty 100zł/sztuka)
 
§2
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Wszystkie formalności związane z zameldowaniem i rozliczeniem za cały pobyt należy załatwić w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy (płatność tylko gotówką).
Nie prowadzimy Recepcji dlatego bardzo prosimy o kontakt min. 2 h przed przyjazdem.
 
§3
W obiektach mogą przebywać tylko osoby zameldowane u nas. Pracownik lub ochrona ma prawo do wejścia na domek/apartament i zweryfikowania liczby osób. Każda osoba niezameldowana płaci karę umowną 200zł za każdą dobę.
Właściciel zastrzega sobie prawo do uzasadnionej interwencji, wezwania Policji, ochrony oraz do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej opłaty w przypadku, zakłócania ciszy nocnej: 22:00-7:00, naruszania spokoju lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzeganie norm współżycia między ludźmi.
 
§4
Klient zobowiązany jest podczas odbioru kluczy zapoznać się ze stanem domku/apartamentu, uwagi co do stanu obiektu tj. uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast. Obiekt w dniu przyjazdu pobiera kaucje w wysokości 500zł za apartament, 1000zł za domek (nieuiszczenie kaucji podczas meldunku skutkuje nieprzyjęciem klienta na pobyt. Jeżeli nie będzie zniszczeń kaucja zostanie oddana w dniu wyjazdu.
Klient odpowiada finansowo za szkody powstałe w obiekcie w czasie jego pobytu w wysokości 150% wartości mienia.
Klient zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku/apartamentu w stanie zastanym inaczej zostanie naliczona opłata za sprzątanie (200-300 zł). Za pozostawione rzeczy w domku, oraz samochody nie ponosimy odpowiedzialności.
Uwaga, zwierzęta są akceptowane tylko w niektórych terminach i obiektach, dlatego chęć przyjazdu z pupilem należy uzgodnić przed rezerwacją, wtedy zostanie ustalona opłata i kaucja za zwierzę. 
 
§5
W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Korzystając z kominka prosimy o ostrożność, nie dopuszczać do nadmiernego nagrzania. Wychodząc z domku należy sprawdzić, czy urządzenia zostały wyłączone, kominek wygaszony a okna i drzwi zamknięte.
 
§ 6
W DNIU ZAKOŃCZENIA POBYTU ZABRONIONE JEST OPUSZCZANIE OBIEKTU PRZED SPRAWDZENIEM GO PRZEZ PRACOWNIKA/WŁAŚCICIELA.
Zdanie domku nie wyklucza odpowiedzialności Klienta za szkody ukryte.
 
§7
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, sytuacje losowe spowodowane zjawiskami atmosferycznymi i żywiołami takimi jak: ewentualny brak wody, prądu, internetu i WiFi
 
§8
Zewnętrzna strefa SPA – sauna i ruska bania jest wynajmowana na wyłączność po wcześniejszej rezerwacji (dzień wcześniej) pod nr tel. 508 11 44 27 za dodatkową opłatą 100zł/h.
 
§9
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 
Życzymy udanego pobytu i zapraszamy ponownie!